CZAS: 3'Obsada: 2 głosy wokalne / 2 voices, 2 fortepiany / 2 pianos, 2 perkusje (2 lastry) / 2 percussion players (both playing thundersheets), głosy publiczności ad libitum / audience voices ad libitum.

Utwór zamówiony przez Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej “Warszawska Jesień” i prawykonany w ramach “Małej Warszawskiej Jesieni” 2021. Pomyślany jest jako forma integrująca dziecięcą i dorosłą publiczność, która może aktywnie uczestniczyć w wykonaniu utworu.

 PartyturaNagranieWróć do wszystkich