CZAS: 10' (prawykonany fragment / premiered excerpt)Obsada: 2 flety piccolo / 2 piccolo flutes, 2 flety / 2 flutes, 4 oboje / 4 oboes, 2 klarnety piccolo Es / 2 E-flat piccolo clarinets, 2 klarnety B / 2 B-flat clarinets, 1 klarnet basowy B / 1 B-flat bass clarinet, 1 saksofon altowy Es / 1 E-flat alto saxophone, 1 saksofon tenorowy B / 1 B-flat tenor saxophone, 2 fagoty / 2 bassoons, 1 kontrafagot / 1 contrabassoon, 4 rogi F / 4 F horns, 2 trąbki piccolo B / 2 B-flat piccolo trumpets, 2 trąbki B / 2 B-flat trumpets, 3 puzony tenorowe / 3 tenor trombones, 1 puzon basowy / 1 bass trombone, 1 tuba kontrabasowa / 1 contrabass tuba, perkusja (3 wykonawców) / percussion (3 players): zestaw 1. kotły / set 1. timpani, zestaw 2. wielki bęben, krotale, duży gong zanurzany w wodzie / set 2. large drum, crotals, large gong sommersed into water, zestaw 3. marimba, dzwonki, lastra / set 3. marimba, glockenspiel, thundersheet, 1 akordeon / 1 accordion, 1 harfa / 1 harp, 1 fortepian / 1 piano, flet kontrabasowy solo / solo contrabass flute, klarnet kontrabasowy B solo / solo B-flat contrabass clarinet, saksofon basowy B solo / solo B-flat bass saxophone, 16 skrzypiec / 16 violins, 8 altówek / 8 violas, 8 wiolonczel / 8 cellos, 6 kontrabasów / 6 contrabasses.

Zamówienie Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej “Warszawska Jesień” / Commissioned by Warsaw Autumn International Contemporary Music Festival.PartyturaNagranieWróć do wszystkich