02.06.2021, Zostałem zaproszony do wygłoszenia wykładu online o własnej technice kompozytorskiej dla studentów Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.